Autoři

Citáty

Život měříme skutky a ne časem.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Manželství je vyzvání přírody na souboj.

Autor: Rolland Romain
zobrazit detail
Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.

Autor: Fuller Thomas
zobrazit detail
Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.

Autor: Tolstoj Lev Nikolajevič
zobrazit detail
Neučíme se pro školu, ale pro život.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

Autor: Emerson Ralph Waldo
zobrazit detail
Za starých časů mužové studovali sami pro sebe, dnes muži studují, aby na jiné udělali dojem.

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Učte se, jako by jste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Nic není dobré ani špatné samo o sobě. Záleží na tom, co si o tom myslíme.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je zákeřný jed i balzám hojivý.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Lenošit je opomenout dělat něco, co by člověk dělat měl, a místo toho chtít si hovět. Zahálet, to je nedělat vůbec nic, a přitom vůbec nic nechtít.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Když nemám co dělat, pracuji.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Přítel všech - přítel nikoho.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Často jsem se ptal sám sebe, jak jde dohromady, že každý má raději sebe než ostatní lidi, ale přesto svým názorům přikládá menší hodnotu než názorům druhých.

Autor: Aurelius Marcus Antonius
zobrazit detail
Bolest je živa představou o bolesti. Zmobilizujte vůli, donuťte se potlačit onu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.

Autor: Aurelius Marcus Antonius
zobrazit detail
Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.

Autor: Lincoln Abraham
zobrazit detail
Životem vládne štěstěna, ne moudrost.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna potevřená dvířka pro lepší časy.

Autor: Cervantes y Saavedra Miguel de
zobrazit detail
Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.

Autor: Dostojevskij Fjodor Michajlovič
zobrazit detail
Sobecké požitky nás mohou učinit neschopnými prožívat štěstí jiných a samy o sobě nás nikdy nemohou učinit šťastnými.

Autor: Browning Elizabeth
zobrazit detail
Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.

Autor: Démokritos z Abdér
zobrazit detail
Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí.

Autor: Pascal Blaise
zobrazit detail
Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Autor: Chamfort Sebestian Roch
zobrazit detail
Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Autor: Werich Jan
zobrazit detail
Když je člověk šťastný, neměl by chtít být ještě šťastnější.

Autor: Fontane Theodor
zobrazit detail
Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem - takovým, jaký je.

Autor: Bosmans Phil
zobrazit detail
Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.

Autor: Montesquieu Charles
zobrazit detail
Nejviditelnější štěstí se nám dává poznat až v okamžiku, kdy je přijmeme do svého nitra.

Autor: Rilke Rainer Maria
zobrazit detail
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.

Autor: Bach Richard
zobrazit detail
Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

Autor: Saint - Exupéry Antoine de
zobrazit detail
Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Co učinilo mé potomstvo pro mne? Nic! Totéž jsem připraven učinit já pro ně.

Autor: Nestroy Johann
zobrazit detail
Co naplat! Žijeme na světě, na němž i upřímnost vlastních dětí je věcí neznámou.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Kdo nevidí, že na výchově dětí a péči o ně závisí ve státu všechno? A přece jsou bez nejmenšího uvážení ponechávány na pospas rodičům, byť i sebepošetilejším a zlým.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.

Autor: Démokritos z Abdér
zobrazit detail
O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne.

Autor: Němcová Božena
zobrazit detail
Mít děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.

Autor: Balzac Honoré de
zobrazit detail
Dítě považuje to, po čem prudce touží, za něco, co mu patří.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail