Autoři

Citáty

Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.

Autor: Livius Titus
zobrazit detail
Práce je všechno, co člověk dělat musí, a hra je všechno, co člověk dělat nemusí.

Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Hry dětí nejsou žádné hry a dlužno je posuzovat jako nejvážnější dětské konání.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Rodina je oporou státu. Lidé, zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku.

Autor: Laub Gabriel
zobrazit detail
Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší soulad.

Autor: Němcová Božena
zobrazit detail
Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.

Autor: Sókratés
zobrazit detail
Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.

Autor: Plinius Secundus
zobrazit detail
Láska matky má jediný hraniční kámen. Ten kámen stojí na jejím hrobě.

Autor: Hoffbauer Klement
zobrazit detail
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.

Autor: Wilde Oscar
zobrazit detail
Děti rozumění svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem.

Autor: Rendellová Ruth
zobrazit detail
Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.

Autor: Sheridan Richard
zobrazit detail
Kdyby děti dorůstali dále, jak hlásají, měli bychom samé génie.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Autor: Komenský Jan Amos
zobrazit detail
Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.

Autor: Bach Richard
zobrazit detail
Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.

Autor: Xenofón
zobrazit detail
První známkou začínajícího poznání je touha zemřít.

Autor: Kafka Franz
zobrazit detail
Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
zobrazit detail
Kdo hodně sní, není zdravější než ten, kdo sní, co potřebuje, a stejně nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale kdo přečetl a naučil se věci užitečné.

Autor: Diogénes ze Sinopé
zobrazit detail
Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.

Autor: Platón
zobrazit detail
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Autor: Platón
zobrazit detail
Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.

Autor: Platón
zobrazit detail
Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.

Autor: Platón
zobrazit detail
Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.

Autor: Platón
zobrazit detail
Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.

Autor: Platón
zobrazit detail
Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.

Autor: Platón
zobrazit detail
Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Neuznávám jiné rozkoše než učit se.

Autor: Petrarca Francesco
zobrazit detail
Dva milostné dopisy se píší nejhůř - první a poslední.

Autor: Petrarca Francesco
zobrazit detail
Jediná cesta k vědění je činnost.

Autor: Shaw George Bernard
zobrazit detail
Vědět je uznat, když něco víš, že to víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš.

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Vědět, že nevím, toť nejlepší. Považovat nevědění za vědění, toť nemoc. Pouze ten, kdo vidí v nemoci nemoc, může se zbavit nemoci.

Autor: Lao-c´
zobrazit detail
Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.

Autor: Plutarchos
zobrazit detail
Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehřívá; naopak rozprávka zároveň přinese poučení i poskytne cvik.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Ponoříš-li se do studií, nepoznáš omrzelost životem, nebudeš si přát, aby už byla noc, protože ti je světlo denní protivné, sám sobě nebudeš na obtíž a ostatním lidem nebudeš překážet.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Škola a výchova v ní mi nedaly nic.

Autor: Darwin Charles
zobrazit detail
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Praxe je nejlepší učitelka.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Nestačí vědět, vědění se musí použít.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Všechno co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.

Autor: Nietzsche Friedrich
zobrazit detail