Autoři

Citáty

Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.

Autor: Pitigrilli Dino Serge
zobrazit detail
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.

Autor: Pitigrilli Dino Serge
zobrazit detail
Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

Autor: Bierce Ambrose Gwinett
zobrazit detail
Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.

Autor: Platón
zobrazit detail
Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.

Autor: Ulpianus Domitius
zobrazit detail
Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Muž: tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí si vymůže, čtvrtý dostane, pátý si nechá líbit a všechny ostatní trpělivě snáší.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Oč je mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle také poslední.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Nevěra není záležitost nijak komplikovaná, naopak zcela jednoduchá, je to záležitost vhodné pohovky.

Autor: Bonaparte Napoleon
zobrazit detail
Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.

Autor: Rochefoucauld Francois Duc de la
zobrazit detail
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.

Autor: Lincoln Abraham
zobrazit detail
Člověk má vždycky něco důležitějšího na práci než se ženit.

Autor: Nietzsche Friedrich
zobrazit detail
Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.

Autor: Durych Jaroslav
zobrazit detail
Šťastné manželství by bylo myslitelné mezi slepou ženou a hluchým mužem.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Manželství je příjemné pro milence a snesitelné pro světce.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Ženy jsou nejsilnější, když se vyzbrojí svou slabostí.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
V prvním dítěti ženy pokračuje její poslední panenka.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Všiml jsem si, že když se lidé ožení, přestanou být zajímaví.

Autor: Bunin Ivan Alexejevič
zobrazit detail
Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.

Autor: Bunin Ivan Alexejevič
zobrazit detail
Manželství - to musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.

Autor: Němcová Božena
zobrazit detail
Člověk je omyl přírody.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Předpokládáme, že muž s dobrým vkusem nám bude lichotit.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Náhoda za nic neručí!

Autor: Moliére
zobrazit detail
Největší ctižádostí ženy je vzbudit lásku.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Láska znamená pro ženu mnohem víc než pro muže. Pro ni znamená všecko.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Získat ženu je rozhodně snažší, než se jí zbavit.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Ó, jak krásné, vědět jednu věc, nebo dokonce dvě.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Téměř všichni lidé umírají na svoje léky, nikoli na svoje choroby.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Přílišná horlivost působí jenom omyly.

Autor: Moliére
zobrazit detail
I největší chytrák se stává obětí lichotek.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Jsme zodpovědní nejen za to co děláme, ale i za to co neděláme.

Autor: Moliére
zobrazit detail
I tu nejupovídanější ženu naučí láska mlčet.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Ze všeho, co je věčné, je láska nejkrásnější.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Lehko se dáme oklamat tím co milujeme.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Před manželstvím mějte oči široce rozevřené a potom napůl přivřené.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Máš-li smůlu, pokouše Tě i slimák.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něčemu přiučit. Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. Kdo je bohatý? Ten, kdo je spokojen. A kdo je to? Nikdo.


Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Štěstí je bacil, buď jeho nositelem.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Jeden dnešek má cenu dvou zítřků.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail