Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Aristoteles - citáty

Citáty od autora Aristoteles

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

Autor: Aristoteles
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

Autor: Aristoteles
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.

Autor: Aristoteles
Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

Autor: Aristoteles
Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost.

Autor: Aristoteles
Člověk je tvor společenský.

Autor: Aristoteles
Každý génius má v sobě trochu šílenství.

Autor: Aristoteles
Krása je lepším doporučením, než všechny listy.

Autor: Aristoteles
Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.

Autor: Aristoteles
I myšlení občas škodí zdraví.

Autor: Aristoteles