Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Citáty o moci

detail 21.06.2020
Přátelství širokých vrstev lidu je pro vladaře nezbytné; neboť jinak se v dobách zlých nemá o koho opřít.

Autor: Machiavelli Niccolo
detail 18.06.2020
Despotismus podložený dobrými úmysly je tou nejlepší formou vlády, jakou si dokážeme představit.

Autor: Shaw George Bernard
detail 25.04.2020
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

Autor: Rousseau Jean Jacques
detail 01.12.2019
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.

Autor: Kant Immanuel
detail 19.11.2019
Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
detail 15.11.2019
Politici, to je skupina mužů, kteří kromě zájmů národa mají ještě své vlastní zájmy a kteří alespoň jako skupina jsou o krůček vzdáleni od poctivých lidí.

Autor: Lincoln Abraham
detail 07.10.2019
Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.

Autor: Rousseau Jean Jacques
detail 12.09.2019
Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
detail 19.08.2019
Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.

Autor: Rousseau Jean Jacques
detail 18.07.2019
Jen když je koryto. Svině se již najdou.

Autor: Rabelais Francois
1 / 7