Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Citáty o přírodě

Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.

Autor: Bacon Francis
Příroda má ve zvyku vymáhat velmi lichvářské úroky.

Autor: Montaigne Michel de
Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
Mnozí \"důmyslní\" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!

Autor: Neruda Jan
Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.

Autor: Bacon Francis
Příroda cokoliv říká, je moudré.

Autor: Iuvenalis Decimus Iunius
Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.

Autor: Campriston Jean Galbert de
Příroda sama je bůh.

Autor: Spinoza Benedikt
Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.

Autor: Simmel Johannes Mario
Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Autor: Bacon Francis