Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Citáty o štěstí a neštěstí

Nešťastní lidé se často spojují.

Autor: Lessing Gotthold
Pramenem všeho neštěstí lidského jest lidské poznání.

Autor: Rieger František
Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Autor: Aristoteles
Sobecké požitky nás mohou učinit neschopnými prožívat štěstí jiných a samy o sobě nás nikdy nemohou učinit šťastnými.

Autor: Browning Elizabeth
Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

Autor: Einstein Albert
Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí.

Autor: Pascal Blaise
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

Autor: Maurois André
Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.

Autor: Buddha
Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.

Autor: Dostojevskij Fjodor Michajlovič
Jen ten je šťastný, kdo rozumí aforismům.

Autor: Paul Jean
1 / 6