Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Člověk si nemůže koupit východ slunce nebo já

Člověk si nemůže koupit východ slunce nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost.

Autor: Polívka Bolek

Další Citáty o bohatství a chudobě

Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.

Autor: Epikúros ze Samu
Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.

Autor: Xenofón
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.

Autor: Syrus Publilius
Kdo nemá peněz je chud, kdo nemá druha je chudší, kdo nemá srdce je nejchudší.

Autor: Tyl Josef Kajetán
Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.

Autor: Kafka Franz
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.

Autor: Bacon Francis
Moc dlužím, nic nemám. Zbytek dám chudákům.

Autor: Rabelais Francois
Zbytečná skromnost chudému škodí.

Autor: Homér
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží.

Autor: Seneca Lucius Annaeus