Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno

Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.

Autor: Epikúros ze Samu

Další Citáty o přírodě

Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.

Autor: Simmel Johannes Mario
Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Autor: Bacon Francis
Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.

Autor: Bacon Francis
Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.

Autor: Ruskin John
Příroda má ve zvyku vymáhat velmi lichvářské úroky.

Autor: Montaigne Michel de
Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda bohem ničemů.

Autor: Shaw George Bernard
Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince.

Autor: Voltaire