Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek,

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější.

Autor: Franklin Benjamin

Další Citáty o manželství

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod.

Autor: Achard Marcel
Manželství je vyzvání přírody na souboj.

Autor: Rolland Romain
Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.

Autor: Pitigrilli Dino Serge
Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

Autor: Bierce Ambrose Gwinett
Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.

Autor: Platón
Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.

Autor: Ulpianus Domitius
Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.

Autor: Rowland Helena
Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle také poslední.

Autor: Rowland Helena
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.

Autor: Schopenhauer Arthur
Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.

Autor: Lincoln Abraham