Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit

Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit v drobných detailech. Obecné dobro je výmluva darebáků, pokrytců a lichotníků.

Autor: Blake William

Další Citáty o dobru a zlu

Nic není dobré ani špatné samo o sobě. Záleží na tom, co si o tom myslíme.

Autor: Shakespeare William
Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.

Autor: Buddha
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

Autor: Buddha
Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu.
Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!

Autor: Nietzsche Friedrich
Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.

Autor: Dickinson Emily
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.

Autor: Bosco Giovanni
Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti, nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.

Autor: Galsworthy John
K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

Autor: Burke Edmund
Dejte tu nejkrásnější ideologii do rukou lidí a vše bude strašné, vražedné, odporné.

Autor: Simmel Johannes Mario
Zlo můžeme zničit beze zloby jedině smíchem.

Autor: Shaw George Bernard