Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické

Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.

Autor: Platón
Autoři