Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Kdo vstoupí do našeho domu, ať se spíše

Kdo vstoupí do našeho domu, ať se spíše obdivuje nám než našemu zařízení.

Autor: Seneca Lucius Annaeus

Další Citáty o bohatství a chudobě

Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.

Autor: Epikúros ze Samu
Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.

Autor: Xenofón
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.

Autor: Syrus Publilius
Kdo nemá peněz je chud, kdo nemá druha je chudší, kdo nemá srdce je nejchudší.

Autor: Tyl Josef Kajetán
Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.

Autor: Kafka Franz
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.

Autor: Bacon Francis
Moc dlužím, nic nemám. Zbytek dám chudákům.

Autor: Rabelais Francois
Zbytečná skromnost chudému škodí.

Autor: Homér
Člověk si nemůže koupit východ slunce nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost.

Autor: Polívka Bolek
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von