Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Knihy, básně a čtení

Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.

Autor: Heine Heinrich
Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může postrádat.

Autor: Paul Jean
Básník se nesmí opakovat.

Autor: Čapek Karel
Knihy jsou nádobami ducha.

Autor: Mann Thomas
Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli.

Autor: Heine Heinrich
Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.

Autor: Tucholský Kurt
Všechny básníkovy čtenářky jsou jeho tajnými milenkami.

Autor: Paul Jean
Více je třeba všímat si děl než autorů.

Autor: Livius Titus
Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.

Autor: Lichtenberg Georg
I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.

Autor: Euripidés