Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o

Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.

Autor: Holečková Patricie

Další Citáty o stáří a mládí

Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.

Autor: Grillparzer Franz
Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
I stařec je k poučení vždy dost mlád.

Autor: Aischylos
Stárnutí je práce na celý úvazek.

Autor: Bergman Ingmar
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.

Autor: Talmud
Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

Autor: Maurois André
Nejhezčí mládí je mládí ducha ve chvíli, když už nejsme mladí.

Autor: Tolstoj Lev Nikolajevič
Dnešní mládež je hrozná, ale horší je, že už k ní nepatříme.

Autor: Picasso Pablo
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.

Autor: Čapek Karel
Zestárni se mnou!
Neboť to nejlepší nás teprve čeká. Příští dny budou naplněním předešlých.

Autor: Browning Robert