Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít,

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Autor: Komenský Jan Amos
Autoři