Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka

Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.

Autor: Simmel Johannes Mario

Další Citáty o přírodě

Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Autor: Bacon Francis
Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.

Autor: Bacon Francis
Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.

Autor: Ruskin John
Příroda má ve zvyku vymáhat velmi lichvářské úroky.

Autor: Montaigne Michel de
Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.

Autor: Epikúros ze Samu
Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda bohem ničemů.

Autor: Shaw George Bernard
Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince.

Autor: Voltaire