Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Ortega y Gasset Jose - citáty

José Ortega y Gasset

(9. května 1883 Madrid – 18. října 1955 Madrid)

Životopis: José Ortega y Gasset byl španělský filosof, sociolog a esejista, jeden z představitelů Generace 1914 a tzv. Novecentismu.

V letech 1897 až 1898 studoval na Universidad de Deusto a mezi lety 1898 a 1904 Universidad Complutense de Madrid, kde získal doktorský titul z filosofie. Později pokračoval ve svém vzdělávání na řadě vysokých škol v Německu. V roce 1910 se stal profesorem metafyziky na Madridské univerzitě, kde působil až do roku 1936.

Od roku 1931 José Ortega y Gasset působil jako republikánský poslanec. Po začátku občanské války ve Španělsku se uchýlil do exilu, ze kterého se vrátil v roce 1945.

Jeho nejznámějším dílem byla kniha Vzpoura davů (La rebelión de las masas), ve které kritizuje tzv. davového člověka.

Žena má vždy spadeno na něčí duši, ať na mužovu, svého děcka nebo psa. Muži se spokojují s tím, že baží po těle.

Autor: Ortega y Gasset Jose
Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.

Autor: Ortega y Gasset Jose
Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití.

Autor: Ortega y Gasset Jose
V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo.

Autor: Ortega y Gasset Jose