Autoři

Podstatou člověka je pravda. Pokud se člověk vzdá pravdy, vzdává se sám sebe.

Podstatou člověka je pravda. Pokud se člověk vzdá pravdy, vzdává se sám sebe. Není tu řeč o lhaní, nýbrž o jednání proti vlastnímu přesvědčení.

Autor: Novalis