Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Seneca Lucius Annaeus - citáty

Lucius Annaeus Seneca

(4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie)

Životopis: Lucius Annaeus Seneca byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.

Narodil se v Hispánské Kordubě. V mládí přišel do Říma a za otcova dohledu získal rétorické a filosofické vzdělání. Stejně jako jeho bratři byl deklamátor (přednašeč, řečník) a propagátor deklamací, které postupně prostoupily celou římskou literaturou. Hlásal stoickou nauku, že nejvyšší dobro pro člověka, zdroj štěstí a blaženosti je ctnost, že člověk má odolávat vnějším okolnostem, které nemůže ovlivnit, a má žít v duševním klidu, z něhož pravého filosofa nemohou vyvést ani rány osudu.

Poměrně brzy začal vystupovat na veřejnosti a ve státních službách. Za vlády Caliguly se stal senátorem, ale za vlády císaře Claudia byl v r. 41 vyobcován na Korsiku, pravděpodobně pod vlivem Claudiovy ženy Messaliny. Byl obžalován z cizoložství s Claudiovou sestrou, Julií Livillou. Zpět do Říma byl povolán až po osmi letech (roku 49) na žádost Agrippiny, aby se stal vychovatelem jejího syna Nerona. Když začal Nero v roce 54 vládnout, bylo mu 17 let. V této době za něj vládl hlavně Seneca společně s prefektem praetoriánů Afraniem Burrem. Roku 57 byl jmenován konsulem a nějakou dobu se výrazně podílel na správě říše. Později se stával císaři nepohodlným, roku 62 zemřel jeho přítel Burrus (náčelník praetoriánů) a jeho moc začala upadat.

Seneca se postupně začal vyhýbat všem úřadům, přesto byl v roce 65 obviněn z účasti na Pisonově spiknutí, ač jeho reálná účast v něm není pravděpodobná. Poté byl donucen k sebevraždě, podřízl si žíly. Jeho smrt bývá někdy mylně spojována s bojem za republiku atp., protože Seneca byl naopak zastáncem císařství.

detail 03.08.2020
V soukromí přítele kárej, veřejně chval.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 27.07.2020
Milujeme ty, kteří nás odmítají, a odmítáme ty, kteří nás milují.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 11.07.2020
Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 30.06.2020
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 26.06.2020
Nestarej se o mínění lidí, je vždy pochybné a obojetné.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 20.06.2020
Každá krutost pramení ze slabosti.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 24.05.2020
I z prostého domu vychází často i velký muž.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 23.05.2020
Ničemné je nepodat ruky těm, kdo klesli.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 17.05.2020
Umět promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
detail 14.05.2020
Co je velké bohatství? Po bohatství netoužit.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
1 / 16