Smrt se stala všední a snadnou. Každý ji může mít, každý z nás. Ale láska - kdo

Smrt se stala všední a snadnou. Každý ji může mít, každý z nás. Ale láska - kdo může mít lásku?

Autor: Simmel Johannes Mario
Autoři