Autoři

Teprve smrtí dogmatu rodí se

Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.

Autor: Galilei Galileo