Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

To, že nemám něco dobrého, co bych býval

To, že nemám něco dobrého, co bych býval mohl mít, mě zdaleka nebolí tolik jako to, že už nemám něco, co jsem měl.

Autor: Kant Immanuel

Další Citáty o dobru a zlu

Nic není dobré ani špatné samo o sobě. Záleží na tom, co si o tom myslíme.

Autor: Shakespeare William
Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.

Autor: Buddha
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

Autor: Buddha
Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu.
Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!

Autor: Nietzsche Friedrich
Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.

Autor: Dickinson Emily
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.

Autor: Bosco Giovanni
Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti, nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.

Autor: Galsworthy John
K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

Autor: Burke Edmund
Dejte tu nejkrásnější ideologii do rukou lidí a vše bude strašné, vražedné, odporné.

Autor: Simmel Johannes Mario
Zlo můžeme zničit beze zloby jedině smíchem.

Autor: Shaw George Bernard