Autoři

Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je

Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit.

Autor: Galilei Galileo