Všiml jsem si, že když se lidé ožení, přestanou být

Všiml jsem si, že když se lidé ožení, přestanou být zajímaví.

Autor: Bunin Ivan Alexejevič
Autoři