Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Zestárni se mnou! Neboť to nejlepší nás teprve čeká.

Zestárni se mnou! Neboť to nejlepší nás teprve čeká. Příští dny budou naplněním předešlých.

Autor: Browning Robert

Další Citáty o stáří a mládí

Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.

Autor: Grillparzer Franz
Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
I stařec je k poučení vždy dost mlád.

Autor: Aischylos
Stárnutí je práce na celý úvazek.

Autor: Bergman Ingmar
Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.

Autor: Holečková Patricie
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.

Autor: Talmud
Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

Autor: Maurois André
Nejhezčí mládí je mládí ducha ve chvíli, když už nejsme mladí.

Autor: Tolstoj Lev Nikolajevič
Dnešní mládež je hrozná, ale horší je, že už k ní nepatříme.

Autor: Picasso Pablo
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.

Autor: Čapek Karel